గీతోపదేశం ఈ చెట్టు కిందే జరిగిందట…

images (11)

STHRI SAKTHI(POWER OF WOMEN)..కౌరవులకు .. పాండవులకు ‘కురుక్షేత్రం’ అనే ప్రదేశంలో యుద్ధం జరిగింది. హర్యానా రాష్ట్రంలోని ఈ ప్రదేశంలోనే కౌరవులు .. పాండవులు తలపడ్డారు. పాండవుల వెన్నంటి వుంటూ ధర్మం జయించేలా చేయడంలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానమైన పాత్రను పోషిస్తాడు. ఈ ప్రదేశంలోనే అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు ‘గీతోపదేశం’ చేశాడు. ‘అంపశయ్య’పై వున్న భీష్ముడి దాహం తీర్చడానికి అర్జునుడు భూమిలోకి బాణాలు వేసింది కూడా ఇక్కడే. ఈ ప్రదేశంలోనే ఒక పెద్ద ‘మర్రిచెట్టు’ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ‘జ్యోతి సరోవరం’Read More